Vinodam

Vocabulary

  • రోజు వాడే పదాలు
  • చిన్న పదాలు
  • పాటలు
  • చిన్న పద్యాలు
  • భాష గురించి తెలుసుకోవడం (పాటలు, పద్యాల ద్వారా)

Conversation

  • సొంత పేరు చెప్పుకోవడం
  • కుటుంబం గురించి చెప్పుకోవడం
  • చిన్న సంభాషణలు
  • చిట్టి గీతాలు
  • పొట్టి కథలు


Teachers

Name Email Phone
Haritha Kota
Kousalya Kommana
Veena Kappagantu